HardStone - 49BE5500

HardStone - 49BE5500

HardStone - 49BE5500

مشخصه محصولات

دارد

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

2

2

Pixel Plus

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

900 هرتز

1080*1920
FHD

"49

تخت

IPS

محصولات مرتبط

HardStone - 49BE5560
HardStone - 49BE5560
  • 49BE5500
  • 14.86MB
  • پی دی اف