Hyundai - 32BQ2610K

Hyundai - 32BQ2610K

Hyundai - 32BQ2610K

مشخصه محصولات

دارد

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

2

2

Pixel Plus

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

900 هرتز

720*1280
HD

"32

تخت

IPS

  • HLED - 32BQ2610K
  • 15.14MB
  • پی دی اف