Hyundai - 65SQ3640

Hyundai - 65SQ3640

 • HLED-65SQ3640 13

 • HLED-65SQ3640 12

 • HLED-65SQ3640 11

 • HLED-65SQ3640 10

 • HLED-65SQ3640 9

 • HLED-65SQ3640 8

 • HLED-65SQ3640 7

 • HLED-65SQ3640 6

 • HLED-65SQ3640 5

 • HLED-65SQ3640 4

 • HLED-65SQ3640 3

 • HLED-65SQ3640 2

 • HLED-65SQ3640 1

Loading

مشخصه محصولات

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

Android 4.4.4

دارد

3

2

Pixel Plus

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

900 هرتز

1080*1920
FHD

"65

تخت

LED

موردی یافت نشد.
 • HLED - 65SQ3640
 • 14.01MB
 • پی دی اف