HardStone - 49SF6591

HardStone - 49SF6591

HardStone - 49SF6591

مشخصه محصولات

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

Android 5.1

دارد

3

2

Black Engine

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

1000 هرتز

2160*3840
UHD

"49

تخت

IPS

  • 49SF6591
  • 10.68MB
  • پی دی اف