HardStone - 55SF6592

HardStone - 55SF6592

HardStone - 55SF6592

مشخصه محصولات

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

Android 5.1

دارد

3

2

Black Engine

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

1000 هرتز

2160*3840
UHD

"55

تخت

IPS

محصولات مرتبط

HardStone - 65SF6592
HardStone - 65SF6592
  • 55SF6592
  • 10.68MB
  • پی دی اف