HardStone - 32BE4500

HardStone - 32BE4500

HardStone - 32BE4500

مشخصه محصولات

IPS

تخت

"32

720*1280
HD

900 هرتز

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

Pixel Plus

2

2

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

دارد

  • 32BE4500
  • 14.86MB
  • پی دی اف