دانلود

  دانلود نرم افزار FoxitReader جهت مشاهده فایل های PDF و دفترچه های راهنمای محصولات

 دانلود نرم افزار Teamviewerجهت پشتیبانی و دسترسی به سیستم ها از راه دور

 دانلود نرم افزار AnyDesk جهت پشتیبانی و دسترسی به سیستم ها از راه دور

 دانلود نرم افزار AmmyyAdmin جهت پشتیبانی و دسترسی به سیستم ها از راه دور