محصولات

 • Hyundai - 55SR3650U
  Hyundai - 55SR3650U
 • Hyundai - 49SR8682U
  Hyundai - 49SR8682U
 • Hyundai - 43SR3650U
  Hyundai - 43SR3650U
 • HardStone - 43SE5550
  HardStone - 43SE5550
 • HardStone - 49BE5500
  HardStone - 49BE5500
 • Hyundai - 32BQ2610K
  Hyundai - 32BQ2610K
 • Hyundai - 65SQ3640
  Hyundai - 65SQ3640
 • HardStone - 49SF5590
  HardStone - 49SF5590
 • HardStone - 49SF6591
  HardStone - 49SF6591
 • HardStone - 55SF6592
  HardStone - 55SF6592

چشم انداز

ارتقاء محصولات، بروز بودن تکنولوژی، رضایت مشتری و اخلاق مداری از مهمترین اصول شرکت هدیش سبز پارسه می باشد. با استفاده از آخرین تکنولوژی های روز جهان و با اتکا به رضایت مصرف کنندگان، تولیدات خود را گسترش و به استقبال آینده می رویم. بر این اساس رئوس کلی مهمترین برنامه های آینده شرکت که زیربنای آنها پی ریزی شده است، عبارتند از:

 

 1. استفاده از آخرین تکنولوژی های سخت افزاری و نرم افزاری در تولید محصولات 
 2. تنوع بخشی به محصولات فعلی
 3. طراحی و تولید محصولات جدید با به کار گیری جوانان متخصص داخلی
 4. مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در خط تولید وطراحی و تولید محصولات دوستدارمحیط زیست
 5. نظارت و بهبود مستمر سطح کیفی سیستم ارتباط با مصرف کنندگان (CRM)
 6. گسترش خدمات پس از فروش با هدف تسهیل دسترسی مشتریان به سطح مطلوبی از خدمات