• zarafe
  • ghayegh
  • Spider man

محصولات

چشم انداز

ارتقاء محصولات، بروز بودن تکنولوژی، رضایت مشتری و اخلاق مداری از مهمترین اصول شرکت هدیش سبز پارسه می باشد. با استفاده از آخرین تکنولوژی های روز جهان و با اتکا به رضایت مصرف کنندگان، تولیدات خود را گسترش و به استقبال آینده می رویم. بر این اساس رئوس کلی مهمترین برنامه های آینده شرکت که زیربنای آنها پی ریزی شده است، عبارتند از:

 

  1. استفاده از آخرین تکنولوژی های سخت افزاری و نرم افزاری در تولید محصولات 
  2. تنوع بخشی به محصولات فعلی
  3. طراحی و تولید محصولات جدید با به کار گیری جوانان متخصص داخلی
  4. مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در خط تولید وطراحی و تولید محصولات دوستدارمحیط زیست
  5. نظارت و بهبود مستمر سطح کیفی سیستم ارتباط با مصرف کنندگان (CRM)
  6. گسترش خدمات پس از فروش با هدف تسهیل دسترسی مشتریان به سطح مطلوبی از خدمات